Polska YMCA - Ognisko w Gdyni Dodaj do ulubionych       Poleć znajomemu    
        Gdynia, pobierz     linki     napisz     kontakt     home        
Przyłącz się do nas
Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czytamy razem
Z głowy do głowy
sondaCzy oferta zajęć YMCA jest ciekawa?
tak, skorzystałem /łam z oferty
nie mam zadnia
nie, nie znalazłem /łam nic dla siebie
zobacz wyniki
archiwum sond
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp

Małopolska

Metro w Krakowie

PROGRAM Z GŁOWY DO GŁOWY

Istnieje wśród młodzieży gdyńskiej skupionej przy Polskiej YMCA potrzeba realizacji idei służby społecznej (jako elementu programu działania YMCA). W wielu szkołach, do których uczęszczają członkowie Klubu Lidera, jednym z elementów pracy wychowawczej jest udział w wolontariacie. Klub Lidera zrzesza sporą grupę młodzieży osiągającej bardzo dobre i wybitne wyniki w nauce. Młodzież chce podzielić się swoją wiedzą z tymi, którzy potrzebują wsparcia do uzupełnienia braków i systematyzacji swojej wiedzy.

Projekt "Z głowy do głowy" został opracowany w lutym 2006 roku. Jego pomysłodawcami jest grupa licealistów - wolontariuszy zrzeszonych w "Klubie Lidera" przy gdyńskiej  YMCA. Znając złą sytuację Rodzinnych Domów Dziecka w Gdyni postanowiliśmy pomóc  ich wychowankom, czyli osobom ciężko doświadczonym przez życie, mającym wiele różnorakich problemów. Jednym z nich z pewnością są słabe wyniki w nauce, a jest to obszar, w którym możemy być pomocni, poprzez udzielanie korepetycji i dzielenie się własną wiedzą.

Zaczęliśmy od sprawdzenia zapotrzebowania na korepetycje wśród wychowanków omawianych placówek. Dotarliśmy do trzech RDD, z których chęć wspólnej nauki zadeklarowało 17 wychowanków i wszyscy spełnili kryteria, jakie postawiliśmy, czyli przedział wiekowy od 10 do 17 lat. Ograniczenie to spowodowane jest tym, że nie jesteśmy w stanie nauczać osób, których materiał szkolny wyprzedza nasz własny, innymi słowy, nie możemy uczyć czegoś, czego nie znamy, a osoby poniżej 10 roku życia, po konsultacjach z pedagogiem uznaliśmy za zbyt młode, aby rozpoczęły korepetycje. Następnym krokiem było ustalenie przedmiotów jakie sprawiają problemy naszym przyszłym uczniom oraz liczbę godzin tygodniowo, którą uważają za potrzebną do opanowania bieżącego materiału szkolnego z danego przedmiotu. Ponieważ wiek wychowanków jest zróżnicowany, postanowiliśmy inaczej nauczać osoby uczęszczające do szkół podstawowych (łączymy ich w grupy 2-3 osobowe, przydzielamy jednego korepetytora, który ma za zadanie pomagać z każdego przedmiotu, z jakiego dzieci mają problem), a inaczej gimnazjalistów i uczniów szkół ponad gimnazjalnych (w tym przypadku przypisujemy do ucznia konkretnego korepetytora i konkretny przedmiot, nauczamy tylko indywidualnie). Dyrektorzy placówek zobowiązali się nieodpłatnie użyczyć lokalu na czas udzielanych przez nas korepetycji.

Nad całością projektu czuwa koordynator. Do jego obowiązków należy utrzymywanie kontaktów z dyrekcjami RDD, przydzielanie zastępstw za wolontariuszy, którzy z losowych powodów nie mogą udzielić umówionych korepetycji, na prośbę ucznia, w miarę możliwości może zwiększyć liczbę godzin przewidzianych dla niego w projekcie. Odpowiada on także za nabór wolontariuszy (który w miarę potrzeb będzie kontynuowany) oraz za zgodne z projektem wydatkowanie środków finansowych. Koordynator organizować będzie także cotygodniowe spotkania, podczas których omawiana będzie przez wszystkich wolontariuszy bieżąca działalność. Polska YMCA Ognisko w Gdyni bezpłatnie użyczy nam lokalu na ten cel.

Cele projektu: 
- Podwyższenie poziomu edukacji wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka.
- Integracja młodzieży licealnej z dziećmi/młodzieżą znajdującą się w trudnych sytuacjach życiowych.
- Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka.
- Kształtowanie systematyczności oraz otwartości wśród wolontariuszy.
- Wyrabianie u uczniów wielu gdyńskich szkół wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
- Szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży licealnej Gdyni

wstecz 
Gdynia dla Orkiestry
      YMCA - Young Men's Christian Association - Ognisko w Gdyni