Logo Polskiej YMCA
 
     ..:: MENU ::..
strona główna
wszystko o ymca
YMCA na świecie
YMCA w Polsce
YMCA w Gdyni
Statut
programy - oferta
Studium Ruchowe dla Seniorów
kluby członkowskie
linki
kontakt
YMCA w Polsce
Po pierwszej wojnie światowej, wraz z wojskiem generała Hallera, przybyła do naszego kraju amerykańska YMCA, której z racji jej troskliwej działalności nadano ciepło brzmiącą nazwę "Ciocia Imcia". Jej głównym celem było niesienie pomocy moralnej i materialnej; później akcja ta została rozszerzona o opiekę nad jeńcami wojennymi, repatriantami z Rosji, demobilizowanymi żołnierzami, niezamożnymi studentami, dziećmi i ludnością cywilną.

Z początkiem 1921 roku amerykańska YMCA, uznając swoje zadanie za wypełnione, przystępiła do likwidacji działalności w niepodległej Polsce. Rodzi się wówczas myśl powołania stałej, polskiej organizacji społeczno-wychowawczej pod nazwą Związek Młodzieży Chrześcijańskiej - Polska YMCA. 30 marca 1922 roku władze polskie oficjalnie zatwierdziły Statut YMCA. Powołano "Centralny Komitet Polskiej YMCA", organ, który kierował stowarzyszeniem przez pierwsze dwa lata. W skład Komitetu weszło wielu znakomitych osób, między innymi profesorowie dr Leon Marchlewski i dr Stanisław Estreicher, generałowie Czikiel i Norwid-Neugebauer, przemysłowcy Alfred Grohman i Feliks Krusher, dyrektor Wileńskiego Okręgu Polskich Kolei Państwowych Emil Landsberg, mimister zdrowia dr Chodźko, minister opieki społecznej Ludwik Darowski, wiceminister edukacji dr Tadeusz Łopuszański, poeta Jan Kasprowicz, marszałek Sejmu Maciej Ratan.
Pierwsze Walne Zebranie Delegatów Polskiej YMCA odbyło się 8 grudnia 1923 roku i od tego momentu formalnie datuje się praca Związku.

Podstawą pracy wychowawczej stanowi "imciarski trójkąt" wyrażający harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny jednostki, opierający się na zasadach etyki chrześcijańskiej.

W okresie międzywojennym Polska YMCA rośnie w siłę. Jej działalności towarzyszy społeczna aprobata, w dużych miastach powstają coraz to nowe Ogniska. Ze społecznych środków, z darowizn, rosną nowoczesne, stałe ośrodki pracy w Krakowie i Łodzi, następnie Ognisko Centralne w Warszawie, wreszcie ośrodek w Gdyni.

Specjalną pozycję w historii Polskiej YMCA stanowi akcja obozowa prowadzona zarówno latem, jak i zimą. Powstają stałe obozy - pierwszym był obóz "BESKID" koło Mszany Dolnej, uruchomiony już w 1925 roku, znany w Europie i Ameryce, gdyż powadzone w nim były turnusy dla młodzieży z zagranicy. W 1932 roku w Kurnędzu nad Pilicą koło Sulejowa powstaje drugi obóz, a w 1937 roku zbudowany został w Szwajcarii Kaszubskiej, w Wieżycy nad Jeziorem Ostrzyckim trzeci stały obóz Polskiej YMCA.

Związek, przykładając ogromną wagę do rozwijania poczucia społeczno-obywatelskiego, rozwoju kulturalnego, obowiązkowości i samokształcenia, swoją pracę wychowawczą w ogromnej części opiera na pracy młodzieży z młodzieżą, realizowanej przez liderów rekrutujących się spośród członków Związku.

Podczas drugiej wojny światowej, w okresie okupacji hitlerowskiej działalność YMCA była zakazana, jednak jej praca nie zamarła - powstaje "YMCA - Pomoc Jeńcom" prowadząca koordynowaną ze Szwajcarii akcję opieki nad jeńcami. Powstają ośrodki Polskiej YMCA na uchodźstwie: w Rumunii, we Francji, w Afryce, w obozach jenieckich, przy jednostkach Armii Polskiej i wreszcie Biuro Główne w Londynie.

Polska YMCA w kraju wznowiła działalność bezpośrednio po wojnie - pierwsze posiedzenie Rady Krajowej odbyło się w Krakowie już 9 kwietnia 1945 roku. Dzięki szerokiej pomocy ze strony światowej YMCA, możliwe stało się odtworzenie starych Ognisk i powołanie do życia nowych: w Jeleniej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Ówczesne dokonania YMCA w kraju wyniszczonym przez wojnę miały szczególne znaczenie. Opieką objęto bardzo wielu młodych ludzi umożliwiając im zajęcia w pracowniach, uprawianie sportu, wypoczynek wakacyjny, dożywianie.

Polska YMCA przechodziła różne koleje losu. W 1949 roku uznano ją za "narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania, popierane przez zagranicznych mocodawców i sanacyjne czynniki rządzące" i zlikwidowano. Jednocześnie ówczesne władze rozdysponowały cały majątek Związku.

W 1990 roku, z chwilą wznowienia działalności Polskiej YMCA, wszystko było trzeba zaczynać od początku. Jedynym kapitałem byli ludzie - starzy imciarze pełni entuzjazmu i woli wskrzeszenia Związku. To między innymi dzięki nim pracuje dzisiaj kilkanaście Ognisk: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Grójec, Jelenia Góra, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Szczytno, Warszawa, Wrocław i Zgorzelec. Liczba członków i uczestników przekracza już trzy tysiące. Prowadzona jest akcja odzyskiwania majątku "Polskiej YMCA".
    Zajęcia
   kategorie:
   według wieku:
 
    Projekty
 
 
.
 
| Aktualizacja (miesiąc-dzień-rok):   | © YMCA Gdynia 2005 |