Polska YMCA - Ognisko w Gdyni Dodaj do ulubionych       Poleć znajomemu    
        Gdynia, pobierz     linki     napisz     kontakt     home        
Przyłącz się do nas
Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czytamy razem
Z głowy do głowy
sondaCzy oferta zajęć YMCA jest ciekawa?
nie mam zadnia
nie, nie znalazłem /łam nic dla siebie
tak, skorzystałem /łam z oferty
zobacz wyniki
archiwum sond
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp

Małopolska

Metro w Krakowie
LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
2011-09-19
Zapytanie ofertowe

Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni poszukuje wykonawcy montażu platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Gdyni" realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zainteresowanych dostawą i montażem platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i do składania ofert.

Zapytanie ofertowe, plik pdf >>>

1. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 30.11.2011 r.

2.Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
- parametry platform;
- propozycje wyposażenia dodatkowego;
- cenę brutto zawierającą koszt platform, dostawy i montażu oraz przygotowania dokumentacji dla Urzędu Dozoru Technicznego;
- termin dostawy i montażu;
- termin związania ofertą;
- czas montażu;
- informacje dotyczące serwisu i gwarancji;
- zdjęcia przykładowych, zrealizowanych zamówień;
- referencje;

Oferta powinna zostać przygotowana na podstawie poniższych szacunkowych informacji:
Platforma zewnętrzna (tor  jazdy prosty):
- dostosowanie schodów lastryko do montażu platformy (konieczność rozkucia podestu lastryko i dobudowa 2 stopni);
- ilość stopni - docelowo po dostosowaniu 13
- wysokość stopnia - 15 cm;
-głębokość stopnia - 32 cm;
-szerokość przejścia - 225 cm;
-długość toru jazdy - po dostosowaniu schodów  - powyżej 380 cm;

Platforma wewnętrzna:
- ilość zakrętów - 6 (po 2 na półpiętrze);
- kąt zakrętu - dwa po 90 stopni (na półpiętrze);
- ilość stopni - 11 na półpiętro (łącznie 44 stopnie);
- ilość przystanków - 4 (na każdym półpiętrze);
- wysokość stopnia - 15 cm;
- głębokość stopnia - 36 cm;
- szerokość przejścia - 48 cm;
- długość półpiętra - 176 cm;
- długość toru - 376 cm (na każde półpiętro);

Platforma wewnętrzna  (tor  jazdy prosty):
- wysokość stopnia - 17 cm;
- głębokość stopnia - 31 cm;
- szerokość przejścia - 176 cm;
- długość toru jazdy 240 cm;

3. Miejsce oraz Termin Składania Ofert
a. Oferta powinna być przesłana do dnia  27.09.2011r.: 
- pocztą elektroniczną na adres: radek.daruk@ymca.pl
;   
- faksem na nr: 58 699 96 65; 
- pocztą, kurierem;
- lub dostarczona osobiście na adres:
Ognisko ZMCh "Polska YMCA" w Gdyni
ul. Żeromskiego 26
81-346 Gdynia (z dopiskiem Zapytanie Ofertowe)
b.Ocena ofert zostanie dokonana dniu 28.09.2011r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.gdynia.ymca.pl
c.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena - 60%
b. Czas realizacji - 15%
c. Długość gwarancji - 15%
d. Przedłożone referencje - 10 %

5. Informacje Dotyczące Wyboru Najkorzystniejszej Oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem   www.gdynia.ymca.pl

6. Dodatkowe Informacje

Dodatkowych informacji udziela Radosław Daruk pod numerem telefonu 665 99 03 04  oraz adresem email:  radek.daruk@ymca.pl

LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
Twój komentarz może być pierwszy
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
  
Gdynia dla Orkiestry
      YMCA - Young Men's Christian Association - Ognisko w Gdyni