Polska YMCA - Ognisko w Gdyni Dodaj do ulubionych       Poleć znajomemu    
        Gdynia, pobierz     linki     napisz     kontakt     home        
Przyłącz się do nas
Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czytamy razem
Z głowy do głowy
sondaCzy oferta zajęć YMCA jest ciekawa?
tak, skorzystałem /łam z oferty
nie mam zadnia
nie, nie znalazłem /łam nic dla siebie
zobacz wyniki
archiwum sond
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp

Małopolska

Metro w Krakowie
LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
2011-06-30
Zapytanie ofertowe - organizacja kursów i szkoleń

Data publikacji: 30.06.2011

Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni poszukuje wykonawcy/ów kursu/szkoleń dla uczestników projektu "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Gdyni" realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Chętnych do przeprowadzenia kursu/szkolenia zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami dla kursów:

- Spawanie, plik pdf >>

- Obsługa Kas Fiskalnych, plik pdf >>

- Bukieciarstwo, plik pdf >>

- Florystyka, plik pdf >>

- Doradca Finansowy, plik pdf >>

- Wizaż, plik pdf >>

- Opiekun Osób Starszych, plik pdf >>

- Recepcjonistka, plik pdf >>

- Lakiernik Samochodowy, plik pdf >>

- Blacharz Samochodowy, plik pdf >>

- Ślusarz, plik pdf >>

- Asystentka Stomatologiczna, plik pdf >>

- Podstawy Księgowości I Rachunkowości, plik pdf >>

- Obsługa Programu Symfonia, plik pdf >>

- Ogrodnictwo / Projektowanie Ogrodów, plik pdf >>

1. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2011r.

2. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
- termin kursu
- miejsce kursu
- cenę brutto
- ilość godzin z wyszczególnieniem ilości godzin zajęć praktycznych
- rodzaj uprawnień/certyfikatu/kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia kursu
- rodzaj dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje
- warunki przystąpienia do kursu

3. Miejsce oraz Termin Składania Ofert
a. Oferta powinna być przesłana do dnia 7 lipca 2011r. za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: radek.daruk(at)ymca.pl lub
- faksem na nr: 58 699 96 65 lub
- poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Ognisko ZMCh "Polska YMCA" w Gdyni
ul. Żeromskiego 26
81-346 Gdynia (z dopiskiem Zapytanie ofertowe)
b. Ocena ofert zostanie dokonana dniu 8 lipca 2011r., a wyniki i wybór najkorzystniej-szej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.gdynia.ymca.pl
c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena - 40%
b. Liczba godzin ogółem - 15%
c. Liczba godzin praktycznych - 15%
d. Miejsce kursu - preferowane Gdynia - 20 %
e. Uzyskane kwalifikacje/certyfikat/uprawnienia - 10%

5. Informacje Dotyczące Wyboru Najkorzystniejszej Oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gdynia.ymca.pl

6. Dodatkowe Informacje
Dodatkowych informacji udziela Radosław Daruk pod numerem telefonu 665 99 03 04 oraz adresem email: radek.daruk(at)ymca.pl

LISTA WSZYSTKICH WYDARZEŃ 
Twój komentarz może być pierwszy
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
  
Gdynia dla Orkiestry
      YMCA - Young Men's Christian Association - Ognisko w Gdyni